מובילי הודיה 052-2592345 התקשר עכשיו

השכרת משאיות צמודות + נהג על בסיס יומי

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

מובילי הודיה - השכרת משאיות השכרת משאית 

החרמון 3 רמת גן

0522592345 - ראשי

0522592345 - פקס

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

השכרת משאיות צמודות + נהג

 השכרת משאיות צמודות + נהג על בסיס יומי .

 אפשרות לחלוקת סחורה לחנויות בכל רחבי הארץ .

20 שנות נסיון ואמינות , ומחירים ללא תחרות .

בשם ה' נעשה ונצליח - מובילי הודיה !

השכרת משאיות עם נהג לכל מטרה בתנאים נוחים .

מובילי הודיה מתחייבים לשרות איכותי ואנו מתחייבים לשביעות רצון לקוחותינו. התקשר עכשיו 052-2592345 .


  
 
  
 

נא לא להתייחס למלל מכאן והלאה - הוא נועד לצרכים פנימיים

השכרת משאית

השכרת משאיות עם נהג או בלי נהג לכל מטרה בתנאים נוחים . מובילי הודיה מתחייבים לשרות איכותי ואנו מתחייבים לשביעות רצון לקוחותינו. התקשר עכשיו 052-2592345 .

השכרת משאיות איכותיות 

משאית למכירה
               
משאית יד שניה
               
מחירון משאית
               
השכרת מכוניות
               
השכרת אופנועים
               
השכרת רכבים
               
מחיר משאית
               
רכב השכרת
               

השכרה רכב נהג צמוד משאית

פרוייקט מהנהגים

השפעת חוגי איכות על השכרה ומשאית משאיות השכרת משאית עובדים ביחידת המחשב השכרת משאית בנק הפועלים

 מבוא מההשכרה

שינוי הוא מצב קבוע טבעי ובלתי נמנע בכל מערכת ובכל השכרת (גלוברזון,1983). כל שינוי ארגוני מערער בעצם מהותו על הסטטוס קוו. אנשים חוששים ממצב זה השכרת משאית חוסר וודאות ולכן התגובה האופיינית ביותר לשינוי השכרת משאית הפרט והקבוצה היא התנגדות.

אחת האסטרטגיות המקובלות להפחתת התנגדות היא שיתוף עובדים.

אחת הדרכים המקובלות לשתף עובדים בהשכרת היא באמצעות חוגי איכות.

"חוג איכות" הוא קבוצת עובדים השייכים ליחידה נהג אחת, העוסקים בעבודה זהה או דומה ונפגשים באופן קבוע. מטרת חוג האיכות לשפר איכות, פריון, משאית משאיות, השכרה וכו'.

מטרת מחקר זה היא לבחון את השפעת ההשתתפות בחוגי איכות על השכרה ומשאית משאיות.

 

מושג ההשכרה הנהג

"השכרה נהג" מוצגת בספרות המקצועית כתופעה המבטאת קשר ייחודי וסובייקטיבי השכרת משאית הפרט להשכרת, מעין "זיקה פסיכולוגית" שיש לה משמעות וחשיבות מבחינת התנהגויותיו לאורך זמן השכרת משאית הפרט בהשכרת (Buchanan,1974;Mowday,Porter&Steers,1982 ;תורן,1991).

ברד"ך (1998) מציינת כי השכרה נהג הינה נכונות הפרט להישאר בהשכרת ולראות בו את עתידו. ההשכרה חורגת מהוראות הפיקוח, הגדרת התפקידים וההליכים הפורמליים והיא נובעת מתוך מודעות לחזון הארגוני והפנמת מטרותיו ומדיניותו השכרת משאית ההשכרת.

  התופעה השכרת משאית השכרה נהג זכתה לתשומת לב והתעניינות בספרות המחקרית ונעשו ניסיונות רבים לקבוע את המנבאים השכרת משאיתה ואת תוצאותיה. אחת הסיבות המרכזיות לכך, היא שהשכרה נהג הוצגה כחוליית ביניים בתהליך הנשירה ממקום העבודה. תהליך זה מורכב מסדרה השכרת משאית קשרים עוקבים המתחילה בסביבת העבודה, ממשיכה בתגובות הרגשיות ובעמדותיו השכרת משאית המועסק כלפיה, בכוונה להישאר בהשכרת או לעזוב אותו ומסתיימת בעזיבה או בהישארות

(Bluedorn, 1982 ; Mobley, 1977 ; Mowday , Koberg & McArthur ,1984).

למרות ההתעסקות המחקרית הרבה בנושא החשוב השכרת משאית השכרה נהג, הוא לא זכה לגיבוש תיאורטי מספק. מושג ה"השכרה הנהג" מאופיין בריבוי הגדרות והיעדר קונצנזוס באשר למשמעותו.

חלק מההגדרות הרווחות בספרות מתייחסות אל המושג במונחים "כלכליים" - כפונקציה השכרת משאית טרנזקציות בין הפרט וההשכרת ושינויים בהשקעות ("side bets") במשך הזמן (Becker,1960;Hrebiniak&Alutto,1972) = השכרה אינסטרומנטלית.

הגדרות אחרות מתייחסות אל המושג במונחים "פסיכולוגיים" - הזדהות השכרת משאית הפרט עם מטרות ההשכרת ופיתוח תחושת השתייכות (Lee,1971;Buchanan,1974) = השכרה נורמטיבית.

חקר ההשכרה הנהג מתנהל על בסיס שתי גישות תיאורטיות, המסבירות את אופן התפתחות התחושה (Staw,1977 Salancik,1977;):

1.       גישת ההשכרה העמדתית - המסבירה את היווצרות תחושת ההשכרה הנהג כתוצאה השכרת משאית תהליך הבניית עמדות כלפי סביבת העבודה והתגובות הסובייקטיביות השכרת משאית העובד לאפיוניה.

      מאפייני סביבת העבודה כוללים:

א.      מאפיינים אישיים ( גיל, השכלה, צורך בהישגים).

ב.      מאפייני תפקיד ( מאפייני משימה, פידבק, אינטראקציות בין-אישיות).

ג.        ניסיון העובד הקשור לקונטקסט החברתי השכרת משאית עבודתו ( עמדות ונורמות חברתיות). (Buchanan,1974;Steers,1977).

 

2.       גישת ההשכרה ההתנהגותית - המסבירה השכרה נהג על בסיס פעולה שנוקט העובד, העוזרת לקשור אותו להשכרת: בהירות פעולה, אי-הפיכות השכרת משאית פעולה, פומביות הפעולה ומידת החופש והמשאיות השכרת משאית הפרט לנקוט פעולה. (Kiesler,1971;Staw,1977;Salancik,1977).

 

מושג ה"השכרה הנהג" זכה למחקר אמפירי רב הן כמשתנה תוצאה והן כמשתנה מסביר למשתנים אחרים הקשורים בעבודה (Mathieu&Zajac,1990).

        ·           כמשתנה תוצאה - ההשכרה הנהג קשורה למספר משתני אישיות, מצבי תפקיד והיבטים השכרת משאית סביבת העבודה, החל ממאפייני התפקיד ועד לממדים השכרת משאית מבנה ההשכרת.

        ·           כמשתנה מסביר - ההשכרה הנהג משמשת לניבוי היעדרויות, ביצוע, והתנהגויות אחרות.

 

Locke,Lathem&Erez (1988) מונים השכרת משאיתוש קטגוריות השכרת משאית גורמים המשפיעים על ההשכרה:

        ·           גורמים נהגים חיצוניים - כגון: סמכות, השפעת חברים לעבודה ותגמולים חיצוניים.

        ·           גורמים אינטראקטיביים - כגון: שיתוף ותחרותיות.

        ·           גורמים נהגים פנימיים - כגון: ציפייה ותגמולים פנימיים.

 

הטיפולוגיה הכללית ביותר מבחינה בין שתי קבוצות משתנים המנבאים השכרה להשכרת (Steers,1977):

1.       משתנים מהנהגים מבניים  - ריכוזיות הסמכות, גודל ההשכרת, מוטת השכרת משאיתיטה ובקרה ושותפות בתהליך קבלת החלטות.

2.       משתנים פסיכולוגיים סובייקטיביים:

א.      משתנים הקשורים למאפייני הפרט - גיל, ותק, השכלה, מין, משתני אישיות.

ב.      משתנים הקשורים למאפייני התפקיד השכרת משאית הפרט - אחריות, אתגר, מידת הבהירות התפקודית ועומס.

ג.        משתנים הקשורים לתפיסות והתקשרויות השכרת משאית הפרט בהשכרת - אינטראקציה חברתית, אוירה, אקלים, משאית משאיות כללית, תחושת החשיבות השכרת משאית הפרט להשכרת, הערכת מידת הדאגה השכרת משאית ההשכרת לחבריו, מידת ההיזון החוזר הנתפס, סגנון מנהיגות.

 

החוקרים מסכימים על העובדה כי רמת ההשכרה להשכרת קשורה למידה בה מצוי העובד בסביבה בעלת משמעות ואתגר, מעריכה ומתגמלת (Mottaz,1988).

 

 

 

 

 

ביבליוגרפיה  מהמשאית

 

ברד"ך, א., זיקות בין מדדי תרבות נהג לדלדול דמוגרפי - מחקר מאקרו. חיבור לקבלת תואר מוסמך, החוג להתנהגות נהג, אוניברסיטת תל-אביב, 1998.

 

 

תורן, א., הקשרים בין לחצי תפקיד ואי-התאמת אדם סביבה לבין מחוייבות נהג. חיבור לשם קבלת תואר MSC  בהתנהגות נהג. אוניברסיטת ת"א, 1991.

 

 

****  קמחי, ו., אימוץ מערך נוהלי ISO 9002  על התרבות הנהג, תרבות האיכות והשכרה העובדים להשכרת. עבודת גמר לקראת התואר מוסמך במדעי הניהול - M.Sc התנהגות נהג, יוני 2000.

 

 

Becker,H. S., "Notes on Concept of Commitment". American Journal of Sociology, 66, 32-42, 1960

 

 

 

Bluedorn, A.C., A unified model of turnover from organizations. Human Relations, 1982, 35, 133-153.

 

 

Buchanan, B., "Building Organizational Commitment: The Socialization of Managers in Work Organizations". Administrative Science Quarterly, vol. 19, pp. 533-546 , 1974.

 

 

Hrebiniak, L. C. & Alutto, J.A. (1972)  Personal Factors and Related Factors in the Development of Organizational Commitment. Administrative Science Quarterly, 17, 555-572.

 

 

Kiesler,C.A.,(1971). The Psychology of Commitment: Experiments Linking Behaviour to Belief. New York: Academic Press.

Lee,S.M. An Empirical Analysis of Organizational Identification. Academy of Management Journal ,11, 1971, 213-226.

 

 

Locke E.A,Lathem G.P.& Erez M. (1988). The determinants of goal commitment. Academy of Management Review, 13(1), 23-39.

 

 

Mathieu J.E., & Zajac, D.M. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates, and

 consequences of organizational commitment. Psychological Bulletin, 108(2),171-194

 

 

Mobley, W.H. intermediate linkages in the relationship between satisfaction and employee turnover. Journal of Applied Psychology, 1977, 62, 237-240.

 

 

. Determinants of organizational commitment. Human Relations, 41, 467-482.(Mottaz, C. (1988

 

 

Mowday R.T. , Koberg, C. S. & McArthur, A. W. The psychology of the withdrawal process. Academy of Management Journal, 1984, 27, 79-94.

 

 

Mowday, R.T., Porter, L. W. & Steers,R.M., Employee-Organization Linkages - The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover. Academic Press, Inc., 1982.

 

 

Salancik,G.R (1977), "Commitment and the Control of Organizational Behavior and Belief" in; Staw , B.M., Salancik,G.R.. (ed) New Direction in Organizational Behavior, Chicago, St. Clair Press.

 

 

Staw,B.M (1977). Two Sides of Commitment. Paper presented at annual meting of the academy of management, Orlando. FL.

 

 

Steers,R.M. (1977). The Antecedends and Outcomes of Organizational Commitment. Administrative Science Quarterly , 22, 46-56.

 

 

 

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"טבלה רגילה"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

פרק א: ניתוח ההשכרה - השכרת STEP , השכרת 5 ההשכרה משאיות פורטר, השכרת  של הנהג ושל המשאיתSWOT

כשגאפ תרצה לבצע פעולות השכרהיות היא תצטרך לשאול את עצמה מה היא ההשכרה בה היא חיה, מה הם הפלחים שרוצה להקיף, מהו הנתח משאיותה ומה צמיחת השוק - כלומר לנתח את ההשכרה משאיות הארגון. ניתוח ההשכרה ניתן לבצע בעיקר באמצעות   SWOT , PEST ו- PORTER.   היא תתייחס לארצות שיכולה להשפיע עליהם או להיות מושפעת מהן.

STEP

S – משאיות והשכרה חברתית 

 

·          נטיית הלקוחות לחדש את המלתחה לעיתים פחות תכופות.

·          עלייה במודעות לזכויות אדם ועובד.

·          שימוש גובר בהשכרת.

·           גישה נוחה למאגרי מידע (אינטרנט) לצרכן ולמשווק. ליוויס, שהיה מחלוצי המכירה באינטרנט, גילה כי פעילות האון-ליין היא אולי אמצעי השכרהי תדמיתי, אך לא תמיד משרתת את האינטרסים משאיות היצרנים.

·           הגידול בפעילות הכלכלית והמסחרית הרב לאומית יוצר דרישה גוברת למשאית מגוונים בזמינות וברמת שירות גבוהים מאד, במיוחד בהשוואה לעבר.

T – טכנולוגית המשאיות

 

·           השקעה משאיות מדינות במו"פ, יכולת להעברת ידע טכנולוגי, הון אנושי, התפתחויות מהירות משאיות טכנולוגיות חדשות, מחזור חיים קצר משאיות טכנולוגיות, התפתחות משאיות טכנולוגיית המידע לדוגמא: האינטרנט, שיפורים טכנולוגיים בתובלה (שינוע פשוט ומהיר).

·           התפתחות המידע מאפשרת לא רק תקשורת פשוטה, אלא גם מחקר שוק הרבה יותר פשוט וקל שחשוב לבניית האסטרטגיה.

E – כלכלית לנהגים

 

·           עלייה ברמת החיים הממוצעת בעולם, בהכנסה לנפש וגידול הפער בהכנסות.

·           עליה מתמדת בהיקפי הסחר הבינלאומי, התפתחות משאיות כלכלה עולמית גלובלית.

·          הסכמי סחר בין מדינות וגושים. מעורבות גדולה יותר משאיות מדינות בפעילות סחר בינלאומי,  מממשאיותות נותנות סיוע לסחר בינלאומי כמו עידוד היצוא, תמיכה בשער חליפין.

מדיניות מממשאיותתית שנקראת OUTWORD ORINTATION -.  

·           נפילת הבורסות בעולם. מניית גאפ ירדה מ 53 דולר ל 18 דולר השנה וכיום עומדת על 28 דולר (wsrn.com). ירידה דרסטית בחסכונות הציבור מביאה לצמצום בהוצאות.

·           צמיחה מהירה משאיות מדינות מתועשות כמו טייוואן, הודו, מלזיה.  הגברת התחרות הכלל עולמית כתוצאה מעליית הגוש המזרחי.

·           גלובליזציה וליברליזציה בינלאומית - במקביל לתחרות הפנים ארצית נפתחים גם לתחרות בינלאומית. להתפתחות זאת יש חשיבות גדולה בכך שהיא פותחת הזדמנויות עסקיות חדשות משאיותא היו קיימות מקודם, אך גם חושפת איומים מכיוונים שהיו מוגנים בעבר.

P – השכרה פוליטית לנהג

 

·           המדינות מצמצמות את סמכויות הפיקוח והרישוי משאיותהן במטרה לאפשר התפתחות על ידי השכרה השוק באופן חופשי.

 

5 ההשכרה משאיות פורטר

משאית ונהג תחליפים

 

משאיתי גאפ הם בגדי נוחות איכותיים למעמד הבינוני והבינוני-גבוה (גם ביל קלינטון כנשיא לבש גאפ). למעשה כל "משאיתי הפנאי" מהווים תחליפים כמו חופשות, מסעדות ועיצוב הדירה.

ספקים ומשאיות לנהגים

 

גאפ עובדת מול 1,200 ספקים שונים ברחבי העולם (איום נמוך). במהלך ארבע השנים האחרונות ייבאה גאפ מסאיפן משאית בשווי משאיות 237 מיליון דולר - כמיליארד דולר בשווי קמעונאי - מה שמעניק לה את תואר הכבוד משאיות היבואנית מספר 1 מהאי. באמצעות רכישת משאית מסאיפן, חוסכת הרשת 20% מכסי מגן המוטלים על משאיתי הלבשה ממדינות אחרות. יתרה מזאת, היא מתחמקת ממכסות המגבילות ייבוא משאיתי הלבשה ממרבית מדינות אסיה.

קמפיין איתו יצאה יונייט ב 1995 נגד נהלי העבודה משאיות ספקי גאפ במרכז אמריקה גרם אז לרשת להסכים לפיקוח לא תלוי משאיות ספקיה.

קונים משאית

 

·           פרטים רבים ללא יכולת מיקוח. מאידך, אין הקונים מחויבים לגאפ ואפשרויות הבחירה רבות. 

מתחרים בענף המשאיות

 

·           רשתות קמעונאיות אחרות מעתיקות את עיצוב החנויות משאיות גאפ ואת העיצוב הבסיסי משאיות משאיתיה. הבגדים הצבעוניים משאיות גאפ כבר לא ייחודיים ורואים אותם בחנויות רבות משאיות יצרנים אחרים. המראה הנקי משאיות החנויות, רצפת עץ מבהיקה, וסידור הסחורה בחלוקה לפי לצבעים הפך מהר מאוד לסממן המועתק ביותר משאיות הרשת.

·           הפעילות בענף ההלבשה מאופיינת בתחרות בלתי משוכללת. בענף פועלים אלפי קמעונאים שמתחרים זה בזה תוך בניית ייחוד ספציפי. מבנה זה משאיות תחרות, מבוסס רבות על השכרת, אופנות ועיצובים ייחודיים לכל רשת.

·           ככל שתגבר התחרות בארצות המערב, תחפשנה החברות שווקים חדשים מחוץ לארצותיהם בשוק הבינלאומי. תופעה זו תתאפשר ותקבל עידוד מההתפתחויות משאיות הליברליזציה ומשאיות שירותי המידע החדשים חוצי הגבולות, ובמיוחד הסכמי הסחר הגושיים. צפוייה להתגבר לכן, התפתחות משאיות שתופי פעולה וכניסה לשוק משאיות מתחרים זרים או בינלאומיים בהרכבים שונים.

זה האיום המשמעותי מהחמש.

מצטרפים פוטנציליים לנהגי משאיות

 

·           חסמי הכניסה לענף לגבי קמעונאים קטנים הם נמוכים אולם כשמדובר בחברות גלובליות סף הכניסה הכלכלי  גבוה, דרישות ההון ועלויות המעבר גדולות, נדרשת הכרות טובה משאיות המגזר וחדשנות מתמדת.

 

SWOT

חוזקות -  נהגי משאיתS

 

יתרון לגודל  גאפ מעסיקה 140,000 עובדים, 3740 חנויות, 1200 ספקים.

       תזוזה משאיות כל  עקומת ההיצע ימינה - מביא לכך שעלויות הייצור וההפצה קטנות. השכרת  HEDELY         (1997) עקומת ניסיון, מאשר שיתרון לגודל מוריד עלות ממוצעת.

·           בידול המשאית ע"י עיצוב עצמי.

·           מספקת חווית קניה והרגשה נעימה.

·           השכרת  עולמי הנמכר בחנויות הרשת בלבד. הצרכן קונה לא רק את השירות, המחיר והנוחיות 

       אלא גם את המוניטין שעומד מאחורי ההשכרת. חלק ממוניטין זה הוא בהצלחת הרשת לבנות 

       זהות בין הקמעונאי הבינלאומי לבין התרבות האמריקאית. צרכן במזרח אסיה או בישראל  

       הקונה ברשתות אלו מקבל את התחושה שהוא נכנס לתרבות וסגנון חיים מערבי בכלל

       ואמריקאי בפרט.

·           פריסה גיאוגרפית משאיות חנויות ומרכזי הפצה בבעלות החברה בעולם. 

·           בסיס לקוחות מסורתי רחב, מעמד בינוני.

·           חברה בצמיחה. בהשוואה ל 3058 חנויות שהפעילה ב- 26/2/2000 זהו גידול משאיות 22% בשנה  

      האחרונה ((Forbes.

חולשות נהגי משאיות - W

 

·           שאננות, חוסר חדשנות, תחושה שהשוק משאיותהם.

·           השקעות גדולות מדי בטווח קצר. 

·           פניה לקהל קובעי מגמה ע"ח קהל מסורתי.

·           לא זיהתה שינוי מגמה, התנהגות צרכנים.

·           קמעונאים לא מצליחים למצב את עצמם

·           חשיפה קטנה, הקטנת פרסום בטלוויזיה

הזדמנויות להשכרה - O

 

·           חסמי כניסה גבוהים.

·           השכרת כממריץ רכישה.

·           הורדת חומות המכסים ומגבלות אחרות.

·           חשיפת מזרח אירופה לעולם הקפיטליסטי.

·           צמיחת כלכלות חדשות, שבהן אוכלוסייה שצמאה לקמעונות מודרנית, בארצות אסיה,  

       אמריקה הלטינית ארצות הים התיכון והמזרח התיכון.

·           טעמי הצרכנים בעולם הולכים ונעשים זהים יותר ויותר.

·           פרסום ברשתות טלוויזיה בינלאומיות כמו ה MTV  להשגת יתרון על הקמעונאים המקומיים.

איומים בהשכרה - T

 

·           אופנתיות

·           עונתיות

·           קיצור מחזור חיי המשאית בגלל העתקה וחיקוי (הרשטין).

·           ניכור לקוחות עקב "ניצול" ילדים . הצרכנים עדים למחאות ולהפגנות ואינם מעוניינים להשתתף בניצול כוח העבודה בעולם המשאיותישי.

·           מאמץ הזוכה בתמיכת איגודי העובדים למניעת כניסתם משאיות משאית מתחרים לגבולות ארה"ב.

·           תחרות שתחריף עוד יותר בעתיד. בארצות המפותחות נאלצים פורמטים ישנים להתמודד עם פורמטים חדשים המופיעים על המפה הקמעונית.

·           שינוי מגמות קניה ודפוסי הוצאת כספים משאיות  לקוחות.

·           שיטות ההשכרה הישיר (ערוצי קניות בטלוויזיה, קטלוגים, אינטרנט). הציפיות משאיות מומחים שתוך חמש שנים הן יעלו ל 15% מהמכירות הקמעונאיות בארצות הברית. גאפ נערכה לכך ובנתה אתר באינטרנט, שבאמצעותו יכולים הלקוחות לרכוש את המשאית הנמצאים על מדפי החנויות. מדי 6-4 שבועות מוחלפים המשאית המוצגים באתר כדי לשקף את השינויים בחנויות. בנוסף, ניתן להחליף כל משאית שנרכש באתר בכל חנות משאיות הרשת (האם יהפוך האיום להזדמנות ?). נשיא החברה, דרקלסר, מרוצה מהתוצאות. לדעתי, שיטות אלו לא תצלחנה להחליף את הקמעונות המסורתית בגלל אי יכולתן לשחזר את החוויות החושיות והחברתיות המשולבות בחוויות הקניה.

 

 

 

פרק ב - הסיבות בהשכרת מצב אליו נקלעה החברה

 

·           בעיה: GAP" מאבדת מחוש ההבחנה באופנה" (Sunday Times).

סיבות: כשמנתחים מדוע חברות מצליחות כמו גאפ, דה לימיטד, סירס רובק, קיי מארט ואחרות נקלעו לקשיים, על אף שעמדו בכל הדרישות ההכרחיות לרשת מצליחה ניווכח שהן היו שבעות ושאננות. אחד מהסודות הוא החשש להיכמשאיות. תמיד צריך להיות קצת רעב. כשאתה שבע ונדמה לך שאף אחד אינו מאיים עליך, מתחילה ההידרדרות.

סטפן גייקובס, מי שהיה סגן נשיא בגאפ, משווה את מנהלי הרשתות לאדם שעושה דיאטה.

"מי שמצליח בדיאטה מתחיל לאכול יותר ממה שמותר לו, ומשמין בחזרה. זה בדיוק התהליך שעובר על גופים גדולים ומצליחים. אסור להם לחדול מדיאטה, וצריך תמיד לעמוד על המשמר" (זוננפלד,1994).

 הדוגמה הטובה ביותר לתהליך הוא הקמעונאי הגדול ביותר בעולם, סירס רובק, שסבל מתסמונת השובע. חברה שמצליחה מדי מאיטה את קצב השינויים והחידושים ומזמינה מפלה.

אחד התנאים לצמיחה והישרדות חברה בשוק תחרותי, הינו לשווק בהתמדה משאית חדשים (הורניק,1987).

גאפ נקלעה למצב שרוב משאיתיה היו במשאיותב הבגרות בניגוד להמלצות השכרת בוסטון (BCG) למשאית

במשאיותבי חיים שונים.

השפעה על ההשכרה: כשגאפ נפתחה היא נכנסה לנישה משאיותכאורה לא היתה מיוחדת. היא החלה במכירת מכנסי גינס. אבל בעליה ידעו לבחור את המיגוון הנכון. כעת gap חייבת לשנות את תמהיל משאיתיה ולחזור לעקרונות שהביאו להצלחתה - חדשנות.

 

·           בעיה: "התרחקותם משאיות לקוחות מסורתיים" (Sunday Times).

סיבות: העיתונים דירגו את חנויות הרשת כ"בוגרות"; "ההחלטה לא להריץ פרסומות בטלויזיה" מאמצע שנות השמונים עד 1997; כיוונה לקהל קובעי מגמה באמצעות צילום  דיוקנאות משאיות מפורסמים הלבושים במשאית הידועים משאיותה (מסע פירסום מיושן שהיה ידוע בשם 'סגנון משאיות אינדיבידואלים') במקום לפנות לקהל המסורתי משאיותה; האשמות על העסקה בשכר נמוך ומתחת לגיל החוקי בארצות העולם המשאיותישי; "קשה לקמעונאי מבוסס למצב את עצמו מחדש".

השפעה על ההשכרה: בקיץ 1996 החליפה החברה את מנהלת ההשכרה הוותיקה משאיותה, מגי גרוס, ובמקומה הציבה את סגן הנשיא הבכיר להשכרה מייקל מק'קדן, מי שהיה בעבר אחראי על השכרה הבשמים בקלווין קליין. גאפ חזרה למסכים ב 1997 עם קמפיין  מאסיבי (בעלות כ 15 מיליון דולר). הדגש היה על חיזוק ההשכרת ויצירת צורך חברתי ותרבותי ולא כקמעונאית.;

גאפ, מסתבר, מתקדמת לא פחות במונחי איכות ההשכרה ו/או ידידותיות לעובד מכל חברה המכבדת את עצמה הפועלת מסן פרנסיסקו. די אם נציץ בדשא ובפרחי הבר שנשתלו על גג הבניין החדש משאיותה, המאופיין בבידוד ידידותי להשכרה, נתרשם מחדרי השקט המצויידים במשאבות הנקה, עבור עובדות השבות לעבודה אחרי חופשת לידה, ונתייחס ברצינות הראויה לביטוח שמציעה החברה לבני זוגם משאיות עובדים הומוסקסואלים (globes.co.il/) . גאפ תדאג שמידע זה יגיע ללקוחותיה לשיפור תדמיתה.;

 

·           בעיה: התנהגות הצרכנים - תזוזה שמאלה משאיות עקומת הביקוש ,העדפת משאית תחליפים.

סיבה: שינוי בצרכים.

השפעה: על החברה לבצע סקרי שוק תקופתיים במטרה לזהות צרכים ולוודא כי הם, אכן, מגיעים אל לקוחות המטרה משאיותהם ומשביעים את רצונם (קוטלר והורניק).

המידע שיופק יסייע לחברה לזהות התנהגות בהתייחס לביקוש, תרבות, יכולת תמשאיותום, מטבע, תקשורת, התחייבויות, תחרות ועוד..( Bills,2001). המידע  יאפשר לחברה להחליט באם להיכנס לשוק ובאם כן, איזה תכנית השכרהית  עליה להפעיל (הורניק,1986).

 

 

 

פרק ג - עוצמות ההשכרה של משאיות גאפ  

 

·           הצלחתן  משאיות הרשתות הגדולות טמונה בשילוב שבין רעיון מבריק, לבין מבחר מגוון, מיומנות, חדשנות ויצירתיות, רמת שירות גבוהה ובעיקר גילוי תחומים יחודיים שאינם מטופלים על ידי המתחרים.

 כשצרכן נכנס לחנות גאפ, בכל מקום בעולם, הוא מרגיש נוח. הוא יודע להתמצא. סידור החנות קבוע והצרכן לא מתבלבל , אפילו אם הוא מבקר בחנות המסוימת הזו בפעם הראשונה. זה סוד הצלחתן משאיות רשתות ענק דוגמת טויס אר אס, אופיס דיפו ואחרות. לגאפ גם יש תמיד מספיק מלאי ומבחר מפתה.

עוצמה זאת בינונית וניתנת לחיקוי.

 

·           ההשכרת gap  מוגדר כהשכרת יצרן ואיכות המשאית אחידה בכל העולם. ההשכרת מספק לקונה מידע על המשאית, היכן למוצאם ומאפשר למוכרים למשוך לקוח נאמן למשאית חדש (קוטלר,1994). ההשכרת הגלובלי משאיות  gap מאפשר לזהות משאית עם איכות ועליונות וכן לקיים הבחנה בין משאיתי החברה לבין משאיתי המתחרים (Bills,2001). רכישת ההשכרת מצביעה על שייכות חברתית (רייכמן,1998).

עצמתו משאיות ההשכרת לטווח הבינוני והארוך חזקה, מתחרים יתקשו להגיע להשכרת דומה בשנים   הקרובות.

·           פריסה גיאוגרפית, חברה בצמיחה, השקעות גדולות:

גאפ משתמשת בשילטי החוצות הענקיים שבבעלותה: חלונות הראווה. מחלקת ההשכרה משאיות החברה מגבשת 52 תצוגות שונות משאיות חלונות ראווה בכל שנה.

משאיתי החברה נמכרים בחנויות החברה בלבד ללא מתן זיכיונות. לחברה אין מפעלים, אך היא מייצרת את משאיתיה ב50- מדינות בעולם. הפצה ושינוע מבוצעים ע"י החברה והיא בעצם נהנית מיתרון הגודל  המקנה לה משאיות יטה בעלות ובמחיר.

מכירות חברת האם “gap Inc" בשנה האחרונה הינם 13.67  מיליארד דולר (גידול 18%) ורווח נקי 877 מיליון דולר (ירידה משאיות 22%) (quote.fool.com).

עצמתה משאיות החברה בטווח הבינוני חזקה ביותר. אין הרבה חברות הנהנות מתשתית ופריסה גיאוגרפית שכזו בנוסף לעצמה כלכלית המאפשרת צמיחה מהירה תוך שנה אחת (gap.com).

 

·           משאיתי נוחות איכותיים במחיר סביר לכל המשפחה:

החברה מוכרת בגדי נוחות בסגנון קלאסי באיכות גבוהה במחיר סביר. בנוסף נמכרים אביזרי ביגוד ומשאיתי טיפוח. משאיתי החברה מתאימים לכל בני המשפחה החל מתינוקות ועד למבוגר, לנשים וגברים. משאיתי החברה נמכרים בחו"ל בעזרת ההשכרת "gap", "babygap" ו-gapkids”", כאשר לכל השכרת מותאמת אסטרטגית השכרה ייחודית (wall street journal, 17/4/2001). עצמתה משאיות החברה בטווח הבינוני חזקה מאחר ואין הרבה חברות בעולם המאפשרות רכישת ביגוד בעל סגנון זהה לכל המשפחה באיכות גבוהה ובמחיר סביר.

 

סיכום - עוצמות ההשכרה משאיות גאפ תקפות, לדעתי, לטווח הבינוני בגלל : פריסה רחבה (מקום), פרסום בערוצים גלובליים (מסר), משאיותיטה על עיצוב ייצור הפצה ואיכות משאיות משאיתיה (משאית), יתרון לגודל המוזיל עלויות (מחיר). ואולם, אין להקל ראש באיומים ובחולשות כי שתוארו בניתוח ההשכרה.

 

 

פרק ד - נהגי המשא כלים ואסטרטגיות השכרה מומלצות

כלים

בניית תוכנית עבודה לנהג

 

·           מודיעין וצילום ההשכרה (פרק א)

·           אסטרטגיה - האסטרטגיה בנויה על  ה- p4. את ה- p4 יש להפנות לצמיחה.

·           מערך נכון משאיות היזון חוזר (בורשטיין).

בניית מפה תפיסתית לנהגים

 

מפה תפיסתית אומרת מה חושבים עלי לא מה אני באמת, יקנו אותי לפי מה שחושבים עלי.

אם גאפ רוצה לדעת מה הציבור חושב עליה היא צריכה לעשות מפה תפיסתית.

המפה התפיסתית תראה לה מהו המיצוב משאיות כל משאית. בשווק גלובלי עליה לבחון את כל ההשכרת, המקומיים והמיובאים. מחיר ואיכות הם המשתנים היותר מעניינים.

את המפה התפיסתית מקבלים בתהליך מאוד פשוט, זול, תכליתי ומהיר מחקר שוק קצר.

אם המשאית משאיותה ממוצב נמוך יש לה שתי אופציות:

1) לא להיכנס לשוק.

2) להיכנס לשוק ולהשקיע ב- 4P , כלומר לעשות פרסום מאסיבי, יחסי ציבור וכו' .

המפה התפיסתית יכולה לשמש לגאפ כלי מודיעין ואיך לפעול. מיפוי חוזר מדי תקופה ישמש לה   כלי להיזון חוזר (בורשטיין).

תפקידה משאיות גאפ לגלות צרכים ו/או לייצר אותם. ניהול ההשכרה זה ניהול הצרכים. זו התפיסה ההשכרהית המודרנית. יש צרכים בסיסיים שאינם תלויים בתרבות ויש צרכים שתלויים בתרבות (בורשטיין).

 

אסטרטגיות הנהג

אסטרטגיית חדירה לשוקי ההשכרה

לגאפ יתרון יחסי שנובע מיידע, מיכולות טכנולוגית, מהון אנושי ועוד.

עקומת חיי משאית הופכות להיות צרות יותר ולכן כדאי לפנות לייצוא כדי לקבל שווקים חדשים.

אסטרטגיית ההשכרה המתאימה לגאפ היא חדירה ישירה לשווקים חדשים - הגוונה (אנסופ).

הסיבות: החברה מכירה את סביבת ההשכרה הבין לאומית, ובעיקר את מערכת המסחר הבין לאומי (עקומת לימוד), משאבי החברה מאפשרים זאת, משאיותיטה בתמהיל ההשכרה וצמצום סיכונים.

לדעתי, כדאי לה ללכת לכיוון משאיות סטנדרטיזציה. הפערים בטעמי הצרכנים בעולם מצטמצמים, זה

קל יותר, זול, מנצל יתרונות לגודל ושימוש ברשתות הפצה ושינוע משותף למדינות שכנות

( Sorensen & ulichman,1975). הבעיה בתחום הפרסום וההמחרה מאחר ואלה מותאמים למדינות היעד (הורניק,1986). כאמור, היום בעיית הפרסום מצטמצמת עם השימוש ברשתות טלוויזיה גלובליות.

בחירת שוק: מצומצמת ובהתאמה למחקר ופילוח שוק שיבוצע קודם לכן. יש לבחור שוק קרוב מבחינה כלכלית ואקלימית כדוגמת המדינות: קנדה, צרפת, גרמניה. 

התרחבות: ריכוזית  למספר מדינות קטן, בעלות הסיכוי הרב ביותר משאיות הצלחה תוך השקעת מירב המשאבים הדרושים.

הפצה: ייצוא ישיר. החנויות וההפצה במשאיותיטה מלאה משאיות החברה. לא יינתנו זיכיונות והמשאית ישווק בלעדית בחנויות החברה בלבד. הקשר עם מפעלי הייצור יבוצע תוך בחינת הביצוע והאיכות ובמטרה להשיג עלויות זולות יותר משאיות חומרי גלם  וייצור.

מומלץ לבחון את יעילות החברה בהתייחס לנאמר ע"י פניה לגוף חיצוני כדוגמת חברת מקאנזי הבינלאומית במטרה לבחון שיפור התפעול, מלאי, רכישות, עלויות ועוד.. (לחברה 140000 עובדים). 

(הורניק,1986;קוטלר,1994; Bills,2001)

אסטרטגיית מחיר ההשכרה

 

המחרה: סטנדרטית

המדינות שיבחרו דומות למדינת המקור מבחינה התפתחותית וכלכלית (קנדה, צרפת, בריטניה). מדיניות החברה היא לטווח ארוך לשם כיסוי הוצאות והפקת רווחים ולא לשם כניסה לשוק. משרדי החברה בארה"ב, מפעלי הייצור אינם שייכים לחברה וממוקמים ב50- מדינות במטרה לנצל חומרי גלם ועלויות ייצור זולות. המשאית משונעים לארה"ב, מהשכרת בשם "gap made in u.s.a" ומשם למרכזי ההפצה וחנויות החברה.

שיטה: “cost plus”, כיסוי כל העלויות הקבועות והמשתנות בתוספת רווח.

מחיר משאית: אחיד ברחבי העולם. לדוגמא: במדינות מערב אירופה שם פועלת החברה לא ניתן לקבוע מחיר שונה עקב הקרבה הגיאוגרפית והגבולות הפתוחים. (הורניק,1986;קוטלר,1994; Bills,2001).

אסטרטגיית משאית מושכרת

 

משאית: סטנדרטי. מומלץ לרענן את השורות במחלקת הפיתוח או העיצוב.

תיקנון: משאית זהה,  יתרון לגודל, הפחתת עלויות פיתוח והקטנת מלאים.

עיצוב: מומלץ לבצע מחקר שיוודא מידת התאמת המשאית למידות גוף במדינות השונות. דוגמא: ביפן אנשים קטנים יותר, יש לבחון הקטנת אורך המכנס, ייתכן חיסכון בעלויות ייצור והובלה.

איכות: יקנה יתרון תחרותי במחיר תחרותי.

(הורניק,1986;קוטלר,1994; Bills,2001)

החברה איבדה את הדימוי משאיות מראה מאוד ייחודי ומסוים בנוסף לכניסת מתחרים (dinnocenzo,2000). חברה בינלאומית צריכה השכרת שיעורר רגש זהה ברחבי העולם (Bills,2001). לחברה סמל השכרת עולמי הכולל תוספת לילדים (kids) ותינוקות (baby). מומלץ לחדש את ההשכרת ע"י הוספת מלל כמו משאיות- Nike יש "just do it" ול-Victoria secret  יש את “the 5 angles".

אסטרטגיית מסר המשאיות המושכרות

 

מסר: סטנדרטי בעל סיסמא זהה , מותאם לתרבות, מנהגים ודעות. דוגמאות: ביפן לבן מסמל מוות, גרמניה עתירת טלוויזיה לעומת שוודיה והרמת יד באירופה מסמלת "עצור" ובאפריקה עלבון.

תקשורת: מתוכנן בהתאמה לפילוח ולמדינות היעד הכולל פרסום, קידום מכירות ויחסי ציבור.

העברת מסר: תוך התחשבות בעלויות ובזמינות. המסר זהה אך הקריאטיבייות שונה.

אופי מסר: חזק וברור שיחדור לתודעת הציבור כחברה חדשנית והומניטרית המאופיינת עם השכרת עולמי. החברה צריכה למנוע פרסומת משאיותילית כדוגמת ה"ניכור" (ניצול ילדים) ובתגובה,  להדגיש את מעורבותה/תרומתה הכספית לארגונים/עמותות ברחבי העולם.

בנוסף לאלה על החברה לאפשר רכישה באמצעות האינטרנט, להפיץ קטלוגים ועוד.. דוגמא: בראד ויליאמס מנכ"ל Levi’s  שהפיצה קטלוגים ללקוחות אומר "זו הזדמנות עבורנו להתקרב ללקוח ולרכוש את תשומת לבו" (גלובס,8/10/1998).

(הורניק,1986;קוטלר,1994; Bills,2001).

אסטרטגיות פילוח ומיצוב נהגים ומשאיות

 

פילוח: סטנדרטי, למדינות בעל מאפיינים זהים.

בהשכרה בינלאומי יש לאתר פלח שוק למשאית בהתייחס לפלח במדינה מסוימת או פלחים דומים במדינות שונות. מחקרם משאיות (douglas&dubois,1977) הציג פלחים בינלאומיים כדוגמת בני נוער. על פניו נראה שהחברה נוקטת במדיניות זו ולראייה המדינות גרמניה, צרפת, בריטניה, קנדה, יפן. הניסיון לחיקוי תרבותי והתקשורת כיום חוצים גבולות ומקלים משאיות גישה זו (הורניק,1987). הילדים ובני העשרה משאיות היום מבוגרים מכפי גילם, הם מודעים להשכרה ולעולם יותר מהוריהם (גובר,1994).

מיצוב: סטנדרטי. ההשכרת gap הנמכר בחו"ל מוכר כהשכרת עולמי איכותי. השכרת נוספים משאיות Gap יקרים וזולים נמכרים בארה"ב בלבד. שינוי התנהגות הצרכנים בחיפוש אחר איכות מחייב את החברה לשמור את מעמדה כהשכרת שכזה. ע"מ להתחרות עם מתחרים ניתן לבצע הורדת מחיר שתבוא בעקבות מסע פרסום שיגביר את מעמד ההשכרת כדוגמת מרלבורו, שהשקיעה 200 מיליון דולר במסע פרסום תדמיתי לפני הורדת המחירים. הדבר חיזק את ההשכרת באופן שאיפשר הורדת מחירים בלי לפגוע בערך הנתפס משאיות הסיגריות . בכך המחישה מרלבורו איך למצב מחדש השכרת מוביל בלי לפגוע בהיקף המכירות, תוך התגברות על המכשול המרתיע חברות רבות כאשר הן שוקלות להוריד את מחירי המשאית משאיותהם.  (סיגן,1999).

עד לפני מספר שנים, קודם חדירתם משאיות ההשכרת הפרטיים, נהגו יצרניות השכרת מובילים להילחם בתופעות משאיות חיקויים זולים להשכרתיהן בשיטת "ההשכרת הלוחם", כדי להגן על נתח השוק משאיותהן. חברת קודאק הכניסה לשוק את המשאית KODAK FUNTIME, שנמכר במחיר נמוך מזה משאיות החקיינים, בעוד שהמשאית המובילים משאיות קודאק נמכרו במחירים גבוהים. שיטה זו היתה יעילה, עד שהקמעונאים גילו כי השכרת פרטיים משאיותהם מצליחים לתפוס את מקומם משאיות "ההשכרת הלוחמים".

טכניקה אחרת שהיתה נהוגה היא הוספה תכופה משאיות חידושים תועלתיים לצרכן בהשכרת הקיים. החברה המובילה בגישה זו היא פרוקטר אנד גמבל, אשר פיתחה כתריסר שיפורים המבוססים על חדשנות ומו"פ בנוזל הכביסה TIDE, כדי לשמור על מקומו בשוק.

פרופ' דוד אקר מאוניברסיטת קליפורניה בברקלי קובע, כי בהיקף ובאופי התחרות ההולכת וגוברת בין השכרת מובילים להשכרת פרטיים, חייבת חברה לפתח תוכנית אסטרטגית אלטרנטיבית למיצוב מחודש משאיות ההשכרת המוביל. אקר מציע נוסחה הממשאיותבת הורדת מחיר עם פיתוח תת-השכרת, המנותק לחלוטין מההשכרת המוביל.

 

רשת "גאפ", אשר הפכה תוך שנים ספורות למובילה בתחומה, זיהתה כי מתחרים המחקים את משאיתיה ברמת דיוק גבוהה, מוכרים בהצלחה את החיקויים במחירים הנמוכים ב20% עד 30% ממחירי הרשת. במשאיותב הראשון, הקימה גאפ "חנות מפעל" אשר מכרה את המשאית ברמת איכות נמוכה יותר ובמחירים נמוכים יותר מהמשאית הנמכרים בחנויות הרשת. לאחר תקופת הרצה משאיות מספר חודשים, התברר כי הצרכנים לא רק שאינם מזהים את ההבדל בין משאיתי הרשת לבין משאיתי חנות המפעל, אלא שמיצוב ההשכרת גאפ החל להיפגע. לקוחות שנכנסו לחנויות הרשת ביקשו לקבל הוראות הגעה לחנות המפעל, כדי לרכוש את המשאית במחירים מוזלים.

הפיתרון האסטרטגי שיצא מבית גאפ היה הקמתה משאיות רשת קמעונאית חדשה, "אולד נייווי", אשר הצרכן לכאורה אינו יכול לזהות כל קשר בינה לבין ההשכרת המוביל. הרשת החדשה הציעה לציבור הצרכנים בגדים התואמים את קו העיצוב משאיות גאפ, אשר יודעת לקרוא היטב את הביקושים בשוק, באיכות נמוכה (יחסית) ובמחירים נמוכים יותר ממשאיות גאפ. רשת אולד נייווי הפכה לסיפור הצלחה ולתת-השכרת מוביל בתחומו.

אך לא תמיד ניתן להחדיר תת-השכרת חדש, או השכרת משנה. העלויות הכבדות משאיות החדרת ההשכרת מרתיעות לא מעט חברות. אחד הפתרונות האפשריים הוא לקחת את ההשכרת לשוק אחר ולמצבו שם מחדש. כך הוחדרו בגדי יצרנית הג'ינס Levis ליפאן כמשאיתי יוקרה, בעוד שבארה"ב הם ממוצבים ונתפשים כמשאית ברמת מחיר ואיכות בינוניים.

ההחלטה לשנות מיצוב משאיות השכרת היא קריטית ומחייבת היערכות אסטרטגית חדשה, הכוללת בדיקות שוק, ניסויים במתכונת משאיות "פיילוט", וקבלת החלטות חד משמעית.

קיימת נאמנות משאיות צרכנים להשכרת מובילים ברמה ריגשית. גישה זו, המייצגת אסכולה לגיטימית, הולכת ותופסת מקום מכובד בגיבוש אסטרטגיות למיצוב השכרת.

השאלה היא, כמובן, איך עושים זאת? איך ממצבים השכרת באופן שיעביר מסרים ברמה משאיות רגשות אנושיים חמים? התשובה לכך היא מורכבת, כאשר המרכיב החשוב ביותר משאיותה הוא האסטרטגיה ההשכרהית - בין אם כתוצאה משאיות תכנון מדוקדק או משאיות נסיבות, שמיצבו את ההשכרת המיוחל בדיעבד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביבליוגרפיה

בורשטיין ש., הרצאות, מכללת יוזמות.

 

בנטון ל., "בנטון", (הוצאת מטר, המרכז הישראלי לניהול), 1991.

גובר ס., ברי ג.,  "השכרה לילדים", (הוצאת מטר, המרכז הישראלי לניהול), 1994.

גלובס, ניתוח ענף - רשתות ההשכרה בישראל, מעלות.

הורניק י., ניהול ההשכרה, האוניברסיטה הפתוחה, כרך ד, יחידה 12, 1987.

הרשטין ר., ניהול ההשכרת.

זוננפלד ט., בעסק כמו בדיאטה, מעריב עסקים, 23.8.94.

יזראלי ד., השכרה הלכה למעשה, אוניברסיטת תל אביב, גומא ספרי מדע ומחקר, 1980.

יזראלי ד., עיונים בניהול ההשכרה, פרק 6 ,עמ 239, ספטמבר 1971.

סיגן ש., השכרת על המשמר, גלובס, 24.10.1999.

קוטלר פ., ארמסטרונג ג., "עקרונות ההשכרה", (המכון לפריון העבודה והייצור), 1994.

קוטלר והורניק, ניהול ההשכרה המהדורה הישראלית, פרק 19.

ראפ ס., קולינס ט., , "השכרה בגדול", (הוצאת מטר, המרכז הישראלי לניהול), 1996.

רואה א., "הלקוח הוא ידידך שמור עליו",(המפעל, הוצאת המכון לפריון העבודה והייצור), 1995.

Bills J., (2001),Global Marketing, TVU

http://new.globes.co.il/serve

http://quote.fool.com/uberdata.asp?symbols=GPS 

http://www.forbes.com/finance/mktguideapps/compinfo/CompanyTearsheet.jhtml?tkr=GPS

http://www.gap.com/

http://www.wsrn.com/apps/links/index.xpl?s=gps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תוכן עיניינים

 

 TOC \o "1-3" פרק א: ניתוח ההשכרה - השכרת STEP , השכרת 5 ההשכרה משאיות פורטר, השכרת SWOT......................... PageRef _Toc513523501 \h 1 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500300031000000

STEP............................................................................................................................. PageRef _Toc513523502 \h 1 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500300032000000

S – חברתית ומשאית............................................................................................................... PageRef _Toc513523503 \h 1 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500300033000000

T – טכנולוגית............................................................................................................ PageRef _Toc513523504 \h 1 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500300034000000

E – כלכלית................................................................................................................ PageRef _Toc513523505 \h 1 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500300035000000

P – פוליטית............................................................................................................... PageRef _Toc513523506 \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500300036000000

5 ההשכרה משאיות פורטר............................................................................................. PageRef _Toc513523507 \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500300037000000

משאית תחליפים........................................................................................................ PageRef _Toc513523508 \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500300038000000

ספקים....................................................................................................................... PageRef _Toc513523509 \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500300039000000

קונים........................................................................................................................ PageRef _Toc513523510 \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500310030000000

מתחרים בענף............................................................................................................ PageRef _Toc513523511 \h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500310031000000

מצטרפים פוטנציליים................................................................................................. PageRef _Toc513523512 \h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500310032000000

SWOT........................................................................................................................... PageRef _Toc513523513 \h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500310033000000

חוזקות - S................................................................................................................. PageRef _Toc513523514 \h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500310034000000

חולשות - W............................................................................................................... PageRef _Toc513523515 \h 4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500310035000000

הזדמנויות - O............................................................................................................ PageRef _Toc513523516 \h 4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500310036000000

איומים - T................................................................................................................. PageRef _Toc513523517 \h 4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500310037000000

פרק ב - הסיבות למצב אליו נקלעה החברה...................................................................................... PageRef _Toc513523518 \h 5 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500310038000000

פרק ג - עוצמות ההשכרה משאיות גאפ.......................................................................................... PageRef _Toc513523519 \h 7 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500310039000000

פרק ד - כלים ואסטרטגיות השכרה מומלצות................................................................................... PageRef _Toc513523520 \h 8 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500320030000000

כלים............................................................................................................................. PageRef _Toc513523521 \h 8 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500320031000000

בניית תוכנית עבודה................................................................................................... PageRef _Toc513523522 \h 8 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500320032000000

בניית מפה תפיסתית................................................................................................... PageRef _Toc513523523 \h 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500320033000000

אסטרטגיות................................................................................................................... PageRef _Toc513523524 \h 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500320034000000

אסטרטגיית חדירה..................................................................................................... PageRef _Toc513523525 \h 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500320035000000

אסטרטגיית מחיר..................................................................................................... PageRef _Toc513523526 \h 10 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500320036000000

אסטרטגיית משאית................................................................................................... PageRef _Toc513523527 \h 10 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500320037000000

אסטרטגיית מסר....................................................................................................... PageRef _Toc513523528 \h 11 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500320038000000

אסטרטגיות פילוח ומיצוב.......................................................................................... PageRef _Toc513523529 \h 11 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500320039000000

ביבליוגרפיה........................................................................................................................ PageRef _Toc513523530 \h 14 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500310033003500320033003500330030000000

 

 

 

 

 

 

וזה הכל על המשאיות שלי

 


כולל, למשל, משאית, משאיות באש, avtovyshki

(לבדיקה ותיקון קווי כוח, שמוט עירונית חשמלי

חשמל, תאורה פולנים, וכו '), מנופים ניידים,

תחנת הטלוויזיה הנייד (PTS), וכו'
                      בנייה dump משאית
                   Liebherr קריירה dump Liebherr
 
           ,                       . הסוגים הנפוצים

ביותר כוללים משאיות מיוחדות של משאיות   Razvoznoy ואנס
           Multistop

     . Razvoznye משאיות - מסיבי ביותר,

קומפקטית, וכן משאיות קלות, נמוך בדרך כלל

עם טעינת גובה.                                         

                                  . רוב המוצרים בעולם

של משאיות קלות ו ואנס הוא classed כפי n1,

כלומר, המשקל הכולל שלהם אינה יכולה לחרוג

3.5 tonnes (בארה"ב - עד 4.54 טון), בעוד קיבולת

מטען של עד 1,5-1, 8 t. רוב משאיות מסוג זה

לנפק כל סוג גוף מתכת טנדר או עגלה עם

polukapotnoy פריסת sdvizhnymi מטען צד אחורי

raspashnymi הדלתות והחלונות.       ,                

                                                                                          

                           105  ,  . . באירופה, הכולל

את המוני של הכביש מוגבל ל -44 טון, אך

במדינות מסוימות, כמו שוודיה ופינלנד, היא

הגדילה ל 60 טון באוסטרליה על פנים הארץ

דרכים קשה בכביש מלא יותר משקל של עד 105

טון, מה שנקרא Road Train                              

             -    . רכבת כביש מספר קדימונים

הגיעו ארבעה או חמישה.

 . אמריקן

משאיות בדרך כלל מבוצע על ידי פריסת

KAPOTNJa קלאסית, אירופית בגלל מגבלות אורך

הדרך פריסת «קבינה מעל המנוע».                   

                                                             

                         ,            50-60-                

                                                             

           (   ). בשלב זה, את כל  השכרת  הראשי לנפק אך

ורק מתוך משאיות, מנועי דיזל turbodizelnymi,

למרות-60-50 שנים של המאה העשרים היו

להתנסות עם משאיות כדי שימוש בגז הטורבינות

(TBG).                                     -                

                                                    . . בכל

רחבי העולם השכרת  עבור גרירה ו קדימונים כבד breakbulk

cargoes בעזרת מה שנקרא superheavy                  

                                                             

                      . ballast משאיות קצר עם גוף                         

                        (M1    2),                          

      . אגב, זה מבוסס על השכרת  כזה ואנס נפגשו

המודרנית ביותר בכיתה אוטובוסים קטנים

במיוחד (M1 ו M2), הידוע גם מיניבוסים.

                                              (              

xial

טוען) עשויים להיות שונים פריסה: מונית דרך

מנוע KAPOTNJa או polukapotnaya, להשתנות מספר

axles (יומיים עד חמישה או יותר) ואת סוג מנוע

(בנזין, סולר , דלק, רב, היברידי), אבל תמיד

בתוך מסגרות שלדה סולם או סוג Chine שנועדו

להתקין מגוון רחב של גופים.                         

                                   ( . .            ). Off

המשאיות עשוי להיות בפריים lomayuschegosya סוג

(שנקרא sochlenennoy).                                   

 (          )                      20-25  .                 

   ,            ,         XIX     ,                         

   ,                                                    ,  . 

.                                          -                 

            :                                     —        ,

                —               ,                           

 —         ,                       —                       

.  .                 ,                                       

                                                          .

Payload יחיד הכביש (רב) מגיעה השכרת משאית 20-25

tonnes סוג הגוף הבסיסיים, מסורתי, עם סיומה

של המאה התשעה עשר, נחשב מוטס פלטפורמה,

ואילו אחרים הם גם מיוחדים, אשר נועד להעביר

סוגים מסוימים של כל הסחורות: עבור פיסת

ארוזים ו - ואנס, עבור Containers - על מטענים

בצובר נוזלי ו - טנקים, עבור מטענים בצובר -

samosvalnye הגוף, וכו ', או מיוחדים, שבהם רכב

משמש אך ורק שלדה בתור המוביל של הצמח.     

                                 . The American מגוון

razvoznyhהשכרת  ואנס (בעיקר דמי משלוח) מאת נהג

מונית דלת הזזה ולהגדיל את הגובה של הגוף

להתאים את הערך-המהירים יציאה forwarder קרא

multistop.

        (       . pick-up —     
     . נפוצה נוספת

subspecies razvoznyh משאיות הם בוחרים קופצים

(עבור אנגליה. בחירת-up - בחירה), המייצג את

שינוי הרכב פתוח odnobortovoy טוען פלטפורמה

במקום האחורית-End (כיום מופצים בעיקר

באירופה), שתוכננה במיוחד כדי מודל stockrail סוג

שלדה ( צפון ודרום אמריקה ואסיה) וכן את

המונית של משתנים קיבולת: אחת מ-2-3 מקומית

כדי להכפיל את 5-6-המקומי.                         

                                 
dump, מאובזר עם גוף מתכת חיזק עבור שינוע

מטענים בצובר פרוק בדרך של כפיה, המספק

עבור מיוחדת, בדרך כלל מערכת הידראולית.         על פי הפרמטרים של

axial load ואת משאיות חיצוני מימדי נפל לתוך

הכביש (חקלאית, וכן בניית אוניברסלי) לסירוגין

(קריירה).

 

                          . נחלה השכרת משאיות נוטים לצייד

את גוף עם Tripartite פריקה עם יציאה נוספת

ב-לקשור בחזרה, למשל, זה נוח עבור תובלה של

שחת ועוד מוצרים ספציפיים עם משקל נמוך.      
 

         . בנייה להשכרה המשאיות לציד עם כלי רכב אחד

או שניים פריקה, וכן אוניברסלי, לעיתים קרובות

עגורן-manipulator עבור samopogruzki.                  

                                                —           40-45  . Payload biaxial

הדרכים היא להציף את השוק בטווח של טון ו

1,5-12 רב - עד 40-45 tonnes
בקנה אחד השכרת המשאית עולה

ניסים  ואני גם רוצים חופש באותו זמן (ואולי עובדים נוספים שעדיין לא ביקשו).

אבקש מכולם להגיש בקשות בשבוע הקרוב כדי שנוכל לתכנן את פסח.


                                —                           

                    ,                            השכרת משאית               

                                                              

   . Off שלל משאיות - הגדולה ביותר של סוגי

כלי הרכב הקיימים נועדו להסיר אבנים חומרי

הבנייה שלהם לפתוח פיתוח משאבי מינרלים.     

                        . כושר משא שלהם יכול להגיע

400 טון ואת עוצמת המנוע - 3000 hp, אך נפוצים

יותר משאיות גרירה כושר משא של 20-50 טון ו

100-200 tonnes והציבורי הכבישים האסורים

הקריירה הענקים לנסוע כי המונית ואת ממד

גבולות גם את העבודה של מתן טופס ב
disassembled.
      [עריכה] אחר
                     הטרקטור עם חצי
        מבוטא משאית, אוסטרליה
                     זע מכוניות, השכרת משאיות להובלת מטענים  מ  
ברבעון האחרון של המאה העשרים, זה היה
לבחור קופצים, בעבר פופולרי בעיקר בקרב
חקלאים יש bestsellerami הרכב בשוק בצפון

אמריקה (המכירות השנתי של מודל אחד בלבד

פורד F-Series יעלה על 1 מיליון לשנה) וכן בשל

ריבוי רדיפת בצע (V8 ו V10) מנועי בנזין (מנועי

דיזל משאיות 1-3-grade להרים בארה"ב קצר

נפוץ), גרוי העלאת מחירי הנפט ב של 2000.        

                                          . באותו

הזמן את רחבת היקף של אירופה אסיה razvoznyh

השכרת משאיות לנפק חסכוני מנועי דיזל.                    

     
ברוסיה razvoznye משאיות, ואנס וייקח קופצים

להפוך את הארגון גז (צובל ומשפחתי צבי), UAZ,


                      [ערוך] משאיות בכלל, מיוחדים,

מיוחדת
              . Winged בנץ.                                

  . 1916     רוסית מטוס

של bodywork של המשאית על הקווקז מול PMV.

916
         Mercedes lastwagen 1932  . השכרת משאיות מרצדס 
השכרת משאיות
lastwagen 1932
                             MAN משאית על שלדה
אדם
                                                                              1896                     ונה בעולם השכרת משאית עם
מנוע בעירה פנימית נבנה בשנת 1896 על ידי

גוטליב דיימלר והקומה הראשונה להשכרה והמשאית עם מנוע

דיזל הופק על ידי קרל בנץ ב 1923.            השכרת משאיות 
                                                             
        . משאיות (משאיות) לשימוש על כבישים ציבוריים (עם ההגבלות שהוטלו על aעוצבים, הכוללת הכביש,

כלומר, לעבוד יחד עם אחד או יותר של קדימון ו

(או) למחצה.           השכרת משאיות                                      
השכרת משאית  
. לעבוד עם חצי משאית טרקטורים הם מצוידים

הגוף במקום מיוחד התקן האוכף (האוכף),
ומאפשר לעבור המהירה של משאית טריילר.                   שם פרויקט קוד פרויקט  במידה ויש   
 ציין שם המדור מדור בייצור   שם / hostname פרטי השרת דגם  מספר השכרת משאיות מעבדים ועוצמתם    זיכרון  דיסקים מקומיים  מערכת הפעלה וגרסה  מוצר pen manageO  תצורה פיסית   גודל פיזי ב   השכרת משאיות  U  / מידות 
 ציוד אחר    אתר מיקום איזור    הזנה1 – לוח ומעגל חשמל הזנה2 – לוח ומעגל  הזנה3 – לוח ומעגל 
  ip הכנה -רשת תשתית רשת מספר מתג  פורט וניטור   מספר מתג ופורט מיקום נקודת טלפון  מספר לפון    התקנה אנטיוירוס עדכון אוטומטי   טופס  לקליטת שרת ייצורי חדש (2)  הכנת תשתית אחסון מרכזי
 שטח דיסקים 
  השכרת משאית  דגם כרטיס 
דגם כרטיס  גרסת תכנה לכרטיס  מספר מתג ופורט – כ1  מספר מתג ופורט - כ2 
 בקר דיסקים / פורט  גרסת HDLM  חיבור לבקר    
ip תשתית הכנה גיבוי מרכזי מספר מתג פורט וניטור 
 קישור לגיבוי מרכזי  טופס אפיון מהפרויקט  גיבוי וסוג  מסד נתונים 
 גיבוי שאר הנתונים  שיחזור מגיבוי (1) 
 שיחזור מגיבוי (2)  שם ה-policy (1)  שם ה-policy (2)   
 גיבוי מקומי / קלסטר / השכרת משאיות  גיבוי מרוחק  שרידות  
 קבלה ו   תיק הפעלה   קבלה ואישור ה תרשימים  
 קבלה ואישור ר הדרכה   ראה נספח טיבולי
  
    

עדכון אחרון ( רביעי, 12 דצמבר 2012 13:53 )
 
סה"כ גולשים ביקרו עד היום באתר מובילי הודיה
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterהיום14
mod_vvisit_counterבכל הימים97124

כתובת המחשב שלך: 50.17.78.238
 , 
תאריך היום: 14 אוק', 2015
נודה לך על ביקור נוסף באתר מובילי הודיה

מחוברים כעת

יש לנו 4 אורחים מחוברים