איך לבחור חברה להובלת חומ"ס

שינוע חומרים מסוכנים, דורש משנה זהירות, וכל טעות, קטנה או גדולה, עלולה להוות אסון כבד לנהג, לנהגים האחרים בכביש ולסביבה.

כל מוביל העוסק בהובלת חומרים מסוכנים, מחוייב על פי חוק, ברישוי ובהיתר מיוחד, הן לרכב והן לנהג.

הנהג מחוייב לעובר קורס מיוחד, בהתאם לסוג החומר המובל ועל פי תקנות בינלאומיות.

הנהג חייב להיות בעל וותק בנהיגה ברכה עצמו, ונקי מעבר פלילי, לרבות עבירות תנועה.

הרכב חייב להיות מסומן בשלט בולט המציג את החומר המובל, קוד חרום ולטלפונים לשעת חירום.

הנהג מחוייב להחזיק בידו שטר מטען, המפרט את הסיכונים מהחומר, במקרה של תקלה, והוא חייב לשאת ציוד מגן. כמו כן, החומר חייב להיות ארוז באריזה על פי התקינה הבינלאומית.

רכב המוביל חומרים מסוכנים, אינו רשאי לעשות שימוש בכבישים באיזורי מגורים, בדרכים עמוסות ופקוקות או בשעות שיא.

יש צורך בליווי משטרתי במקומות בהם התנועה מוגבלת או באם מדובר בחומר רדיואקטיבי.

בכדי להיות מוביל מורשה, יש להכיר ולעמוד בתנאי "חוק שירותי הובלה, התשנ"ז 1977".

קיימים גופים המאושרים על ידי משרד התחבורה, לביצוע הכשרות מקצועיות להובלת חומרים מסוכנים.

כל חברה המפעילה שש משאיות ומעלה, מחוייבת להעסיק אחראי שינוע חומרים מסוכנים, שהוכשר אף הוא על ידי גוף מוסמך, מטעם משרד התחבורה.

חברת מובילי הודיה מורשית להובלת חומרים מסוכנים מטעם משרד התחבורה, מספקת שירותי הובלת חומרים מסוכנים בכל רחבי הארץ, באמצעות משאיות בעלות היתר ורישוי מיוחדים ונהג מורשה ומקצועי, תוך שהיא מקפידה הקפדה יתירה על תנאי בטיחות בינלאומיים, על הסטנדרטים הגבוהים ביותר ועל תנאי החוק.

החברה נוהגת באחריות, הן כלפי עובדיה והסביבה והן כלפי לקוחותיה וכמובן – כלפי החומרים אותם היא מובילה.