האישורים הדרושים להובלת חומרים מסוכנים

תחום של הובלת חומרים מסוכנים, הפך להיות תחום המצריך ידע נרחב, אשר חוק שירותי הובלה ותקנות שירותי התחבורה, מנחים לגבי ההיתרים והרישיונות הנחוצים להובלות שכאלה.

על מנת לעמוד בדרישות החוק, כל מי שעוסק בהובלת חומרים מסוכנים, מחויב בהוצאת היתרים ורישיונות הרלוונטיים לעסק שלו.

 

רישיון מוביל

על פי תקנות שירותי הובלה תשס"א 2001, כל חברה או אדם, העוסקים בהובלת חומרים מסוכנים, מחויבים ברישיון מוביל. התנאים לקבלת הרישיון: תושב ישראל, סיים קורס הכשרה על פי תקנה 22(א), ברשותו מקום למתן השירות וחניה מתאימה, הוא מעסיק קצין בטיחות, הוא מעסיק אחראי ניהול מקצועי, לרשותו רכב מתאים להובלת חומרים מסוכנים, ציוד לכיבוי שריפות וציוד מגן אישי.

הובלת חומרים רדיואקטיביים

רישיון המוביל מצריך, היתר בתוקף לעסוק בחומרים רדיואקטיביים, הרכב והציוד עברו בדיקת קרינה בידי בודק מוסמך, בכמות העולה על התקנות, יקבל אישור ממנהל הועדה לאנרגיה אטומית.

היתר לנהג

הנהג הנוהג ברכב המוביל חומרים מסוכנים, מחויב בהיתר מטעם המפקח בתנאי שהוא בעל וותק מוכח של שלוש שנים בנהיגה בסוג רכב דומה, לא ביצעו עבירות תנועה בשנתיים שקדמו לבקשת ההיתר, סיים בהצלחה קורס הכשרה להובלת חומרים מסוכנים, בנהיגת מכלית, עמד בקורס נהיגת מכלית.

ההיתר תוקפו לשנתיים, והפקח רשאי לעשות כל שינוי הנראה לו, באם ימצא לנכון.

שטר מטען ותעודת מטען

כל הובלה של חומר מסוכן, מחויבת בשטר מטען ותעודת מטען, אשר יופקו בארבעה עותקים, מזמין ההובלה, מקבל המטען, הנהג, בעל רישיון המוביל. מסמכים אלה יכילו הצהרה חתומה על ידי מזמין ההובלה או מוסר המטען ויפרטו משקל ונפח המטען ופרטי החומר המסוכן. בהובלת דלקים יתווספו למסמכים פרטים לגבי הטמפרטורה בכל תא במכלית.

חברת מובילי הודיה מצוידת בכל האישורים וההיתרים הרלוונטיים "בשם השם נעשה ונצליח – מובילי הודיה".