הובלת חומרים מסוכנים – דרישות החוק

חברת מובילי הודיה, מחוייבת לעמוד בכל תקנות החוק. דרישות החוק מתייחסות למספר נושאים בתחום הובלת החומרים המסוכנים, מעל כמות הסף.

כשההובלה מתבצעת במספר חומרים מסוכנים באותה הובלה, יש לקבוע שלט "מטען מעורב של חומר מסוכן". במידה ומדובר בחומר מסוג אחד, יש לקבוע שלט עם מספר או"ם וקוד הפעלת חירום.

כל מטען, למעט גלילי גז, חייב להיות מכוסה בכיסוי עמיד אש וקשור באופן נאות.

מחוייבת נוכחות של הנהג המוסמך בעת העמסה ופריקה. חברות ההובלה חייבות למנות אחראי.

הנהג המוסמך, אחראי על הפעל המכשור והמתקנים הקיימים על הרכב. הוא מחוייב בבדיקת טיב הקשירה, האריזה, משקל המטען, העדר דליפות וקיבוע האריזות.

הוא הכתובת לפתרון בעיות הקשורות בהעמסה או כאשר נדרשת פעילות דחופה או פעולת חירום.

לגבי משקל מטען, הנמוך מכמות הסף, קיימת התייחסות להגנת הנוסעים מפני סיכונים פיסיקליים, במקרה של בלימה חדה וסיכונים בריאותיים אקוטיים, אשר ניתנים למניעה על ידי קביעת מחיצה המאפשרת בידוד סביר.

יש לקבע את האריזות ולהגן על שלמות האריזה, איוורור מתאים. בכל מקרה, עדיף לעשות שימוש ברכב מסחרי ולא פרטי.

צוות שהוקם במשרד התחבורה, על מנת לבחון דרכים לשיפור הבטיחות והבטחון בהובלת חומרים מסוכנים, המליץ על היערכות שאושרה.

חברת ההובלה צריכה להקשר למוקד מבצעי, שמנהל מערכת שליטה ובקרה, דרך מערכת איכון, על כלי הרכב. המוקד אמור לטפל באירועים או חשש לאירוע, בהתאם לנוהל החירום של החברה המורשית.

במקרים מסויימים, יש לקבל היתר רעלים מטעם המשרד להגנת הסביבה.

יש לערוך תרגול לוידוא המקצועיות של המוקד, ויישום נוהל החירום, ולדווח למנהל אגף מטענים וחומרים מסוכנים, במשרד התחבורה.

כל אלה הם תנאי מחייב, להמשך חידוש רישיון הפעלת הובלות חומרים מסוכנים.