הובלת חומרים נוזליים ומוצקים

חומרים מסוכנים, כשמם כן הם, והטיפול בהם צריך להתבצע בזהירות, ויש להקטין את הסיכון שעלול להיגרם כתוצאה מחשיפה אליהם, שעלולה להיות חמורה ובלתי הפיכה.

כל מי שעוסק בתחום, מחוייב לעקוב אחר פרוטוקולים, על מנת למנוע מקרים הרי אסון.

בישראל, כל הגורמים המעורבים, חייבים לסמן כל חומר באופן המתאים, כדי שיתאפשר לכל אחד, לנקוט אמצעי זהירות.

יש סימון מיוחד לכל סוג חומר, דליק, מתחמצן, מתפוצץ, מאכל, מזיק, רעיל, מסוכן לסביבה וכו'.

כל מטען, למעט גלילי גז, חייב להיות מכוסה בכיסוי עמיד אש וקשור באופן נאות.

מחוייבת נוכחות של הנהג המוסמך בעת העמסה ופריקה. חברות ההובלה חייבות למנות אחראי.

הנהג המוסמך, אחראי על הפעל המכשור והמתקנים הקיימים על הרכב. הוא מחוייב בבדיקת טיב הקשירה, האריזה, משקל המטען, העדר דליפות וקיבוע האריזות.

חומרים מסוכנים בהגדרתם, הם כל מוצק, נוזל או גז, שעשויים להזיק לבני אדם, חיות, צמחים, רכוש או סביבה.

בעולם קיימים סוגים רבים של חומרים מסוכנים ועל פי האמנה הבינלאומית, הם חולקו לתשע קבוצות, כשכל חומר מסווג על פי מצבו הפיזיקלי, אופיו הכימי ומידת הסיכון שבו.

קבוצה ראשונה – חומרים נפיצים – לרוב יהיו מוצקים כגון, פצצות, טילים או כל תחמושת ונשק שאינם אישיים.

קבוצה שניה – גזים. בקבוצה זו נכללים נוזלים כגון אמוניה וכלור.

קבוצה שלישית – נוזלים דליקים כגון, סולר, אלכוהול, צבע וכו.

קבוצה רביעית – מצוקים דליקים כגון, גופרית, זרחן, נתרן, ליתיום.

קבוצה חמישית – חומרים מתחמצנים כגון, מי חמצן שהם נוזל.

קבוצה שישית – חומרים רעילים או מידבקים כגון, חומרי הדברה, דשנים, ציאניד, שיכולים להיות גם נוזליים וגם מוצקים.

קבוצה שביעית – חומרים רדיואקטיביים

קבוצה שמינית – חומרים מאכלים כגון, חומצת מלח וברום ויכולים להיות גם נוזליים וגם מוצקים.

קבוצה תשיעית – חומרים ומוצרים מסוכנים אחרים, שיכולים להיות גם נוזליים וגם מוצקים.

בחברת מובילי הודיה מבצעים הובלה של חומרים נוזליים ומוצקים בצורה הבטוחה ביותר. צרו קשר עכשיו ולא תצטערו