חומרים מסוכנים – הובלה מיוחדת

הובלת החומרים המסוכנים, מסתמכת על המלצת ועדת המומחים של האומות המאוחדות, לגבי הובלה יבשתית.

החוק הקובע בארץ, הוא חוק שירותי הובלה התשנ"ו 1997 ותקנות שירותי הובלה התשס"א 2001.

חוק החומרים המסוכנים, מחייב היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה.

החומרים המסוכנים מסווגים לקבוצות, בהתאם לרמת הסיכום, מהגבוה לנמוך:-

א.      חומרי נפץ

 1. פיצוץ המוני
 2. סכנת קרינה
 3. הדף מזערי
 4. לא מהווה סיכון משמעותי
 5. יוצרי הדף
 6. נפץ לא רגיש

ב.      גזים

 1. גזים דליקים
 2. גזים דחוסים לא דליקים
 3. גזים רעילים

ג.        נוזלים דליקים

ד.      מוצקים דליקים

 1. מתלקחים במהירות בתנאי הובלה

מתפרקים מעצמם, חומרי נפץ שעברו הקטנת רגישות

 1. חומרים המתלקחים מעצמם בהובלה

נקודת התלקחות עצמית נמוכה, בעלי חימום עצמי

 1. מסוכנים במגע עם מים

ה.      חומרים מתחמצנים ועל תחמוצות

 1. מתחמצנים ואינם על תחמוצות
 2. על תחמוצות אורגניות

ו.        חומרים רעילים וחומרים מידבקים

 1. חומרים רעילים – רעילים במיוחד ואסורים למגע עם מזון
 2. חומרים מידבקים – הורגי תאים עם מדבקה ירוקה "C"

ז.       חומרים רדיואקטיביים – חומרים בקיעים

ח.      חומרים מאכלים

ט.      תערובת חומרים עם סימן קריאה אדום

חומרים ופריטים מסוכנים אחרים לרבות פסולת חומרים מסוכנים

ישנם חומרי מסוכנים שניתנים להובלה ברכב שמשקלו קטן מ-10 טון וברכב שמשקלו גדול מ-10 טון, ובתנאי שהכמות המובלת, קטנה מזו הנקובה בתוספת השניה לחוק, ולכן הם פטורים מדרישות מיוחדות.

חריגים לכך יחוייבו:

א.      שטר מטען להובלת חומרים מסוכנים

ב.      אישור בר תוקף לרכב

ג.        היתר לשינוע חומרים מסוכנים

ד.      ציוד ומכשור המוכנים להפעלה מיידית לכיבוי שריפה, מניעת אסון, עזרה ראשונה וציוד מגן אישי.

ה.      הפרדה, סימון והוראות מיוחדות

ואלו הם החומרים המסוכנים בכל רמת משקל:

חומרי נפץ, למעט תחמושת לנשק אישי, חומרים רדיואקטיביים למעל חבילות שיגרתיות, חומרים מידבקים בהתאם לרמת הסיכון.

צרו קשר עם חברת מובילי הודיה והבטיחו הובלה בטוחה של חומרים מסוכנים מסוגים שונים