סוגים של חומרים מסוכנים

חומרים מסוכנים, הינם חומרים אשר באופן ישיר או עקיף, עשויים לגרום נזק בטיחותי ובריאותי לציבור, לרבות ציבור העובדים עם החומרים והמובילים אותם.

החומרים המסוכנים, מסוווגים לקטגוריות, כאשר כל אחת מהן, מפרטטת את סוגי החומרים המשתייכים אליה.

 

חומרי נפץ

חומרי נפץ מתארים חומרים שיש בהם סכנת פיצוץ והדף, וגרימת נזק המוני, תחמושת כגון קליעים, טילים, חומרים בעלי סיכון מינורי להתפוצצות או שריפה, חומרי נפץ שאינם נפיצים בקלות וכאלה שאינם מהווים סיכון כלל.

 

גזים דחוסים

גזים דחוסים, נחשבים גזים דליקים, וגם כאלה שהם דחוסים ואינם דליקים, וכן גזים רעילים.

 

נוזלים דליקים

נוזלים דליקים, נחשבים אלו שנדלקים מתחת ל-141 מעלות, וכן אלו המתלקחים.

 

חומרי חימצון ומחמצנים אורגניים

חומרים אלו, כשמם כן הם. אלו חומרים בדרגת חימצון גבוהה, ולכן הם מלבים אש.

 

חומרים רעילים

חומרים רעילים, הינם חומרים המכילים רעלים, אך גם חומרים מזהמים, נכללים בקטגוריה זו.

 

חומרים רדיואקטיביים

חומרים אלו, מסווגים לשלוש רמון סיכון, הפולטים קרינה, ולכן מהווים סיכון.

 

חומרים מאכלים

חומרים אלו יש בהם סיכון בשל החומצות הנמצאות בהם. הללו עשויים לגרום לנזקי עור. גם מתכות חלודות, ברמה מאוד גבוהה, יכללו בקטגוריה.

 

חומרים שונים

חומרים שיש בהם סיכון כלשהו, שנוצר במהלך ההובלה, אך הוא אינו כלול בקטגוריות האחרות.

 

חומרים אלו, מחייבים על פי חוק, הובלה ושינוע מקצועיים, והיתרים מיוחדים, בהם עומדת חברת מובילי הודיה, בגאווה.

חומרים כימיים וכאלו המכילים רעלים, יש להם השפעה על בריאות הנחשפים להם. כגון, גירויים, אלרגיות ורגישויות וכן התפתחות סרטן. בנוסף, יש להם כאמור, גם השפעות פיזיות כגון, התלקחויות, התפוצצויות והמסות ואיכול. קיימת חשיפה לחומרים מסוכנים, גם במקומות עבודה ובמפעלים, וקיימות הוראות ותקנות מפורשות למניעת הסיכונים, גם במקומות אלו.

"בשם השם נעשה ונצליח, מובילי הודיה".