פטור ומינון חומרים מסוכנים

על פי תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור) תשנ"ו 1996, ניתן פטור לחומרים מסוכנים ספציפיים, בעלי רמה מסויימת של רעלים ויסודות רדיואקטיביים, ומתחת לה.

הרשימה המפורטת בתקנות אלו, פטורה מהיתר רעלים, כתוצאה מריכוזם הנמוך של הרעלים, באותם חומרים.

 

אמות מידה לקביעת היתר רעלים, נקבעו לפי סוג החומר, ריכוז הרעלים שבו והכמות שעושים בה שימוש. ולכן, ייתכנו חומרים שנקבעו כחומרים מסוכנים בחוק, אך בשל הכמות הקטנה המוחזקת, אין צורך בקבלת היתר רעלים.

על פי התקנות הללו, כל מי שמחזיק בכמות גדולה מערך הסף, מחוייב בהיתר רעלים.

 

בנוסף, קיימת חשיבות לקבלת היתר / פטור, גם מבחינת רישוי עסקים, המותנה בהם.

מתוקף תקנות סיווג ופטור, ובהתאם לרשימת החומרים המסוכנים, נקבעו המינונים הבאים, אשר כל ערך מתחתם, מזכה בפטור הנכסף, ואלו הם:

אציטלן – כמות 250 ק"ג

אמוניה – כמות 10 ק"ג

כלור – כמות 5 ק"ג בריכוזיות 1% כלור

חומצה  – כמות 100 ק"ג בריכוזיות 10%

סולר – כמות 200 טון

פלואור –  כמות 1 ק"ג

פחמן  – כמות 8 טון

חמצן – כמות 500 ק"ג

בנזין – כמות 200 טון

עופרת – כמות 20 טון

כספית  – כמות 1 ק"ג

צבע – כמות 2 טון

מימן – כמות 10 ק"ג בריכוזיות 20%

זרחן – כמות 1 ק"ג

גופרית – כמות 10 ק"ג

אלכוהול – כמות 100 ק"ג

חומצה כלורית – כמות 1 ק"ג

נתרן – כמות 500 ק"ג בריכוזיות 5%

 

קיימים 222 חומרים בתרכובות כאלו ואחרות, הכלולים ברשימה, אך אלו שנמנו, הם מעיקרי החומרים המופיעים תחת הקטגוריות השונות, של סוגי החומרים המסוכנים.

 

הובלת חומרים מתחת לכמות הסף, לא מחוייבת בעמידה בתקנות הובלת חומ"ס. מעבר לכך, גם לא קיימת התייחסות לכך, בחקיקה.

מן הסתם, גם בהובלות קטנות, קיים סיכון בטיחותי בעת אירוע חריג, ולכן יש צורך בהתנהלות תקנית, כפי שנוהגים בחברה רצינית, אמינה ושומרת חוק, הממליצה על הובלה מסחרית, ולא ברכב פרטי. "בשם השם נעשה ונצליח, מובילי הודיה".