רישיונות והיתרים להובלת חומרים מסוכנים

נושא החומרים המסוכנים, הוא נושא רגיש בעל רמת סיכון גבוהה, ולכן, הוא מצריך היתרים, אישורים ורישיונות ממגוון רשויות וגורמים.

על פי תקנות שירותי ההובלה, יש צורך במספר רישיונות בכדי שתתאפשר הובלה של חומרים מסוכנים.

רישיון מוביל

רישיון להובלת חומרים מסוכנים, יינתן בתנאים הבאים:

 1. תושב ישראל או תאגיד רשום בישראל.
 2. סיים קורס הכשרה, לפי תכנית המפקח.
 3. יש לו מקום מוסדר למתן השירות, לרבות מקום לחניית הרכב המסחרי, על פי אישור המפקח.
 4. לרשותו קצין בטיחות, על פי תקנות התעבורה.
 5. מעסיק אחראי על הניהול המקצועי ושעבר הכשרה.
 6. יש לו רכב מתאים, להובלת החומר המסוכן המובל.
 7. יש לו ציוד לכיבוי שריפות, וציוד מגן אישי לנהג, ברכב.
 8. אחראי על בטיחות הובלה של חומרים מסוכנים, מוסמך לפי תקנה 12.
 9. אם החומרים המובלים, רדיואקטיביים, יש לו היתר בתוקף מאת הממונה, לעסוק בכך.
 10. הרכב וציוד הבטיחות שבו, נבדקו בידי בודק קרינה מסמך, ויש לו אישור בתוקף.
 11. אם הוא מוביל חומרים רדיואקטיביים, בכמות העולה על המותר, בתוספת הראשונה, יש לו אישור ממנהל הועדה לאנרגיה אטומית, או מוסמך מטעמו.

 

היתר לנהג להוביל חומר מסוכן

הנהג, המסיע את הרכב ומוביל בו חומרים מסוכנים, אף הוא חייב בהיתר לעשות כן, בתנאים הבאים:

 1. בעל ותק של לפחות 3 שנים, בנהיגה ברכב מהסוג של הרכב עליו הוא מבקש היתר.
 2. לא מתקיימים בו סעיפים 15 ב' 1-6 לתקנות התעבורה.
 3. לא הורשע בעבירות המצוינות בחוק, לפחות שנתיים.
 4. סיים בהצלחה קורס הכשרה להובלת חומרים מסוכנים.
 5. עבר קורס לנהיגת מכלית, שאישר המפקח.

 

בנוסף על אלה, קיימים אישורים רבים, לרבות אישור לרכב ספציפי, לבצע בו הובלות לחומרים מסוכנים. כל אלה ועוד, הם חלק מהשירותים המוענקים על ידי החברה. "בשם השם נעשה ונצליח" – מובילי הודיה.