תקנים להובלת חומרים מסוכנים

מתוקף היות החומרים המסוכנים, איום על בריאות ובטיחות הציבור, ראשית, יש לסמן בקטגוריה את הקונטיינר או האריזה המתאימה והראויה, לסוג החומר.

הנהגים המעורבים בעבודת השינוע של חומרים מסוכנים, יקבלו הדרכה והכשרה, כיצד לטפל באירועים חריגים, כיצד להעמיס את החומרים לרכב וכיצד לנהוג בביטחה עם החומר הנמצא ברכב, ויהיו נוכחים ואחראים להעמסה ולפריקה לרבות אבזור הרכב והמשקלים.

 

הנהג המוביל, יישא שטר מטען, המתאר את החומר הנמצא ברכב, את מקום ההעמסה ואת היעד לפריקה.

החברה המעסיקה את הנהגים, תמנה צוות חירום, שמטרתו בדיקת העמידה בתקנות, וסיוע במקרי חירום.

 

בטיחות

כאשר מדובר בכמה סוגי חומרים באותה הובלה, יש להפריד ביניהם, ולקבוע שלט מטען מעורב.

בעת העמסה ופריקה, יש להשתמש בציוד מגן כגון, כפפות, משקפי מגן, קסדות וכו'.

אין להעמיס קונטיינרים אחד מעל השני, או להעמידה באופן שהם בסכנת התהפכות.

יש לעסות שימוש ברצועות בטחון, בכדי לקבע את המטען, ולכסותו בכיסוי חסין אש.

נהגי הובלה, צריכים לעשות שימוש בנהיגה בטיחותית, תוך סימון ברור בעת פנייה, להמנע מעצירות פתאומיות, ושמירה על מרחק בטחון, מרכבים אחרים.

 

תגובות בעת חירום

כל מקרה לגופו. ובכל זאת, יש לשאת ציוד בטיחות אישי למקרה הצורך, כולל נשמיות, במקרה של חשיפה לרעלים.

יש ליישר מטען שהתהפך ולנסות לנקות חומר שנשפך בכמות קטנה.

יש להמנע משימוש במים ונייר, ולהשתמש במקום זאת, בחומרים סופגים.

במקרה של שריפה או פיצוץ, יש לבצע הליכי פינוי ולפנות לגורמים המוסמכים.

במקרה חירום אחר, הנהגים רשאיים לנסות ולתקן, תוך עדכון האחראים על המקרה, בהקדם האפשרי, לצרכי תיעוד, הסקת מסקנות ומציאת פתרונות לעתיד.

 

כל אלה ועוד, מנחים את חברת מובילי הודיה, בביצוע ובמתן שירותי הובלה לחומרים מסוכנים. "בשם השם נעשה ונצליח, מובילי הודיה".